Information

  • Vi har fått problem med att fakturorna har bytt logotyp efter en uppdateringar av ekonomi systemet. Detta är nu åtgärdat. Ni som har fått fakturor med övningsbolagetslogo kan kontakta ekonomi avd. Så skickar vi ut en faktura med rätt logo till er.